Aardbeien

Limgroup beschikt over diverse veredelingsprogramma's aardbei binnen de divisie zachtfruit. De ambities liggen hoog en kwaliteit is hierin leidend. De ondersteuning van de eigen laboratoria en teeltfaciliteiten draagt hieraan bij. Niet alleen agronomische criteria zijn belangrijk bij een rasontwikkeling, ook de criteria van de plantenkweker en afzetorganisaties wegen zwaar mee.

Het veredelen en screenen gebeurt op eigen locaties, voor de juni- en doordragers in Nederland en voor het mediterraan programma in Spanje. Naast het jarenlang intern testen van de selecties, gebeurt dit ook extern. Op verschillende locaties verspreidt over heel Europa wordt een selectie bij praktijktelers geteeld. In de diverse teeltsystemen en meerdere jaren achtereen. Naast deze data zijn ook de data van onderzoekstations erg belangrijk. De bevindingen en data moeten overeenkomen wil een selectie uiteindelijk als ras worden geïntroduceerd.