Starlim

Starlim is een 100% mannelijke hybride en uitermate geschikt voor de teelt van groene  asperge in gebieden met een warm/mediterraan klimaat. Starlim is een vroeg ras met een snelle aanvangsproductie. Het ras combineert een zeer hoog productieniveau met een hoog gemiddeld stengelgewicht.

Teelt

Starlim gedijt het beste op groeikrachtige gronden die goed ontwaterd zijn. In meerjarig onderzoek zijn voor de groene teelt de beste resultaten behaald met een plantdichtheid van 25.000 – 32.000  planten per hectare en een plantdiepte van 20 - 25 cm. Op percelen die kunstmatig bevloeid kunnen worden of voorzien zijn van druppel-fertigatie kunnen de hoogste plantdichtheden worden gehanteerd. Starlim is een 100% mannelijke hybride, wat leidt tot een lange rendabele levensduur, een homgeen product en geen overlast van zaailingen.

Product

Starlim heeft een bijzonder hoog productiepotentieel met een zeer goede stengeldikte. De productie van Starlim is vroeg. Het product heeft een goede kwaliteit met een goede kopsluiting hierdoor is het percentage klasse I zeer hoog. Ruim 75% van het uniforme product bevindt zich in de diameterklasse boven 12 mm. Starlim produceert een visueel mooi product met mooie gladde stengels.

Loof

Het uniforme loof van Starlim is donker van kleur, sterk opgericht en krachtig ontwikkeld. Het loof is van nature sterk tegen legering, bladziekten en blijft tot laat in de herfst groen. De goede loofeigenschappen maken Starlim daarmee ook uitstekend geschikt voor de biologische teelt.

Waarom Starlim

  • 100% mannelijke hybride
  • Vroege en hoge aanvangsproductie
  • Hoog stengelgewicht
  • Zeer hoog opbrengstpotentieel
  • Krachtig en gezond loof
> Neem contact op

Bel ons: +31 77 397 99 00

> Download de brochure