Vegalim

Vegalim is een 100% mannelijke hybride en uitermate geschikt voor de teelt van groene asperge in gebieden met een warm/mediterraan klimaat. Vegalim combineert een midden vroege productie met hoge opbrengsten en een uitmuntende kopsluiting. Vegalim is ook zeer geschikt voor teeltmaatregelen die gericht zijn op vervroeging.

Teelt

Vegalim gedijt het beste op groeikrachtige gronden die goed ontwaterd zijn. In meerjarig onderzoek zijn voor de groene teelt de beste resultaten behaald met een plantdichtheid van 25.000 – 32.000  planten per hectare en een plantdiepte van 15 - 25 cm. Op percelen die kunstmatig bevloeid kunnen worden of voorzien zijn van druppel-fertigatie kunnen de hoogste plantdichtheden worden gehanteerd. Vegalim is een 100% mannelijke hybride, dat betekent niet alleen een lange rendabele levensduur, maar ook dat zaailingen niet meer voorkomen.

Product

Vegalim heeft een zeer hoog productiepotentieel, een perfecte kwaliteit en een zeer goede dikte. Tijdens de oogst kunnen er stengels voorkomen met rode/paarse strepen, die niet voldoen aan de kwaliteitseisen. De mate waarin dit optreedt is niet voorspelbaar en het verschijnsel lijkt veroorzaakt te worden door stress–omstandigheden. Ruim 70% van het uniforme product bevindt zich in de diameterklasse boven 12 mm. De kopsluiting van Vegalim is ook onder warme omstandigheden uitstekend. Vegalim produceert mooie gladde stengels met een cilindrische vorm.

Loof

Het uniforme loof van Vegalim is sterk opgericht en heeft een goede weerstand tegen bladziekten. Doordat er geen vrouwelijke bessen worden gevormd is het loof nauwelijks gevoelig voor legering.

Waarom Vegalim

  • 100% mannelijke hybride
  • Zeer hoog opbrengstpotentieel
  • Onovertroffen kopsluiting
  • Hoog stengelgewicht en uniforme sortering
  • Stabiel en krachtig loof

 

> Neem contact op

Bel ons: +31 77 397 99 00

> Download de brochure