Ziekten en plagen in de teelt van asperge

Het doet Limgroup genoegen een praktijkgericht ziekten- en plagenboek voor de aspergeteelt aan u te presenteren. In dit boek is bijzondere aandacht geschonken aan de kwaliteit van de foto’s, de praktische omschrijving en de hanteerbaarheid. Het voorliggende boek is geen wetenschappelijke verhandeling maar bij uitstek een hulpmiddel voor herkenning van ziekten en plagen in de teelt van asperge. Hopelijk is dit boek hierdoor geschikt voor dagelijks gebruik door voorlichter en aspergeteler.

Open het boek: Ziekten en plagen in de teelt van asperges.

Limgroup besteedt continu aandacht aan het onderzoek naar nieuwe verbeterde aspergehybriden. Dit doet Limgroup voor alle klimaatgebieden en voor zowel groene als witte asperge. Een belangrijk veredelingsdoel is de ontwikkeling van aspergehybriden met resistenties tegen belangrijke ziekten en plagen.

Zijn er bij u vragen over het gebruik of de inzetbaarheid van Limgroup aspergerassen dan kunt u onze rassencatalogus raadplegen. Ook kunt u in contact treden met onze productspecialisten.

Limgroup hoopt dat dit boek zal bijdragen aan een succesvolle aspergeteelt.