Stichting Erato

Limgroup is goud sponsor van Stichting Erato Muzikaal Contact.

Stichting Erato Muzikaal Contact brengt met muziek, zang en andere ontspannende activiteiten een stukje welzijn bij zorgafhankelijke ouderen. Ook bij mensen met dementie, een verstandelijke of lichamelijke beperking, langdurig zieken en medemensen in de terminale (thuis)zorg. Kleinschalig, laagdrempelig, toegankelijk en respectvol. Momenten van geluk. Kosteloos! Om dit te kunnen realiseren zijn we wel afhankelijk van donaties en sponsoring. Limgroup draagt hier graag aan bij om dit mogelijk te maken.