Bedrijfsstructuur

De holding maatschappij van Limgroup is Asparagus Beheer B.V.. De aandelen van en daarmee de zeggenschap over Asparagus Beheer B.V. worden voor 100% gehouden door de Stichting Agrarische Research (SAR). De certificaten en daarmee het economische eigendom van deze aandelen, zijn eigendom van de Stichting Agrarisch Limburg (SAL). De leden van de coöperaties LLTB en ZON fruit & vegetables hebben via heffingen aan de wieg gestaan van de Stichting Proeftuinen Noord-Limburg in Horst–Meterik waaruit uiteindelijk Limgroup is ontstaan. De bestuursleden van de SAR vertegenwoordigen het aandeelhoudersbelang en hebben het stemrecht. Besluitvorming met name inzake jaarcijfers en begroting vindt plaats via de Algemene Vergadering (AV). Asparagus Beheer B.V. heeft een directeur als bestuurder, die volledig en zelfstandig bevoegd is. De directeur/bestuurder is tevens directeur/bestuurder van de werkmaatschappij Limgroup B.V.. Het bestuur van de SAR bestaat uit twee ten opzichte van alle relevante partijen aantoonbaar onafhankelijke leden die een complementaire kennis hebben ten opzichte van de expertisegebieden binnen het bedrijf zelf; gekozen is voor industriële research en internationale agri- en/of foodmarketing. Het derde lid wordt afgevaardigd vanuit de SAL en dient tevens als intermediair tussen beide organen. De bestuursleden hebben een zittingstermijn van drie jaar. Voor alle besluitvorming is een gewone meerderheid noodzakelijk. Voor zeer fundamentele besluiten is unanimiteit noodzakelijk. In Asparagus Beheer BV zijn alle bezittingen ondergebracht, waaronder: gronden en gebouwen, kwekers- en verwante intellectuele rechten op alle hybriden, ouderlijnen en overig veredelingsmateriaal. Limgroup is de handelsnaam voor zowel Asparagus Beheer B.V. als Limgroup B.V.