Geschiedenis

Limgroup is ontstaan vanuit de aspergeveredeling, een activiteit die midden jaren vijftig van de vorige eeuw zijn oorsprong vond bij Stichting Proeftuinen Noord-Limburg in Horst-Meterik. De onderzoekers op deze proeftuin waren erg succesvol en derhalve werd in 1994 besloten om de aspergeveredeling te separeren en onder te brengen in een nieuwe verzelfstandigde onderneming met de naam Asparagus B.V.

In eerste instantie richtte deze onafhankelijke onderneming zich op het veredelen van asperges voor het Noordwest-Europese klimaat, maar eind jaren negentig werden ook veredelingsprogramma’s voor andere klimaatgebieden in de wereld opgestart.

Het internationale karakter was aanleiding om de naam Asparagus B.V. vaarwel te zeggen en om te dopen naar Limseeds B.V., als onderdeel van Limgroup.

Met het oog op verbreding van activiteiten zijn in 2009 veredelingsactiviteiten opgestart in de gewassen aardbei en paddenstoelen. Voor alle drie de activiteiten geldt dat veredeling en research plaatsvinden voor de mondiale afzetmarkt, maar dat de individuele activiteiten brede raakvlakken met de agrarische ontwikkelingen in de regio Zuidoost-Nederland hebben.