Onze visie & missie

Onze visie & missie


Visie: Het creëren van een gezonde toekomst.

Missie: Er is een wereldwijde, toenemende behoefte aan gezond voedsel, door bevolkingsgroei en
bewustwording over voeding. Wij zijn gedreven om aardbei- en aspergerassen voor de
hele wereld te creëren door middel van veredeling en zo te voorzien in een duurzame voedselproductie